Belgium

Learning about Videoconferencing

A book and accompanying video tape presenting the basics of teaching and learning with videoconferencing
Aimed at small groups (8 approx) of newcomers to videoconferencing, this module includes participation in two hands-on training sessions via videoconferencing which will be led by an experienced tutor who will tailor-make the training sessions to suit your group’s needs. This training module represents about 8 hours tuition/self-study.
Available in: French; Dutch; English.
Related: http://www.amazon.com/Learning-About-Videoconferencing-Han-Fraeters/dp/9...

Een boek en bijbehorende videoband over de basis van lesgeven en leren met videoconferencing.
Deze module is bedoeld voor kleine groepjes nieuwkomers in het videoconferencing (ongeveer 8) en biedt een deelname in twee praktische oefensessies via videoconferencing. Een begeleider zal deze sessies leiden en ze aanpassen aan de noden van jouw groep. Deze oefenmodule duurt ongeveer 8 uur les/zelfstudie.
Beschikbaar in: Frans, Nederlands, Engels
Gerelateerd: http://www.amazon.com/Learning-About-Videoconferencing-Han-Fraeters/dp/9...

Table of contents: 

Institutions, organisations and companies who purchase this module will receive a package containing the following:
- An explanatory leaflet which will clearly explain how the purchaser should go about organising their training, how to book the training sessions, suggestions as to how the group should be organised and advice and information about timing, resources needed etc.
- 1 videotape and handbook. Should further copies of the handbook and video be required by members of the group, they can be ordered separately at the cost of reproduction only.
- List of available tutors who are drawn from educational and training organisations and who are both users of videoconferencing in a teaching/learning context and who have also undergone the “Learning about Videoconferencing” tutors training course. The list includes tutors’ contact details, times in the week when they are available and the language in which they tutor.
- Voucher for two 90 minute tutored sessions
- once the purchaser has decided upon the tutor and sorted out the practical arrangements with them concerning dates, times etc. then this voucher is used to ‘pay’ the tutor and covers all tutoring costs including the hire of the tutor’s equipment. This does not cover the communications costs incurred by the purchaser when calling into the tutor’s videoconferencing studio.

Instituties, organisaties en bedrijven die deze module kopen, zullen een pakket ontvangen met:
- een folder waarin duidelijk uitgelegd staat hoe de koper het oefenen best organiseert, hoe hij de oefensessies vast kan leggen, met suggesties in verband met hoe de groep zou moeten worden georganiseerd en met advies en info over de timing, de nodige resources enzovoort.
- 1 videotape en handboek. Indien extra kopies van het handboek en de video nodig zijn voor leden van de groep, kunnen dewe worden apart worden besteld aan de reproductieprijs.
- een lijst met beschikbare begeleiders die uit verschillende opleidings- en educationele organisaties komen. Deze begeleiders maken en gebruik van videoconferencing in een leeromgeving, en hebben deelgenomen aan een "Leren over Videoconferencing"-cursus voor begeleiders.
- een bon voor twee 90 minutendurende begeleide sessie. Eenmaal de koper een begeleider gekozen heeft en de praktische regelingen in verband met de data, tijd, enz. heeft uitgewerkt, wordt deze bon gebruikt om de begeleider te betalen. De bon dekt alle opleidingskosten, inclusief de huur van het materiaal van de begeleider. Het dekt echter niet de communicatiekosten die de koper heeft gemaakt door de in te bellen in de videoconferencing studio van de begeleider.

Link

Format

Language

Country

Level

Author

Han Fraeters, Sally Reynolds, Mathy Vanbuel

Year

1997

ISBN

ISBN-10: 90-6186-828-9

Length

113 pages

Tags

Digitaal leren. ICT-toepassingen in het hoger onderwijs

The Information and Communication Technologies place all actors in Higher Education in front of big challenges. Almost all micro level aspects of education are influenced by them. This book's chapters look into subjects recognizable for each teacher in Higher Education or outside: learning goals, learning materials, work forms, assessment approaches, study counselling, access to e-libraries and source materials, etc.

De Information and Communication Technologies plaatst iedere tewerkgestelden in het Hoger Onderwijs voor grote uitdagingen. Bijna alle aspecten op microniveau worden hierdoor beïnvloed. De hoofdstukken van dit boek wijden uit over onderwerpen die herkenbaar zijn voor elke leerkracht uit het Hoger Onderwijs of daarbuiten: leerdoelen, lesmateriaal, werkvormen, beoordelingstechnieken, studiebegeleiding, toegang tot elektronische bibliotheken en bronmateriaal, enzovoort.

Link

Format

Language

Country

Level

Author

Ivan D'haese, Martin Valcke (Red.)

Year

2005

ISBN

ISBN-13: 978-90-209-5880-5

Length

296 pages

Tags

Beeld is taal

This article gives an introduction to implement audiovisual education and courses for children.

Dit artikel geeft een inleiding om audiovisuele educatie en les toe te passen bij kinderen.

Sponsors and Exhibitors

MediaSite Kaltura Panopto
Ubicast

Organisers