Auteursrechten en Internet - Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of tekst

EN: The aim of this guide is to elaborate on the diverse aspects in the field of IPR and the protection of databases which are related to the production and online publication of images and text. Discussions regarding video and sound databases are not included in this guide.
NL: Het doel van deze gids is een praktische uiteenzetting te geven van de diverse aspecten op het gebied van het auteursrecht en de bescherming van databanken, die verbonden zijn aan het aanmaken en online (op Internet) ter beschikking stellen van een databank met beelden en tekst. Kwesties over databanken waarin videobeelden en/of geluiden zijn verwerkt zullen in deze gids dus niet aan de orde komen.

Table of contents: 

EERSTE DEEL: Bespreking van de beginselen van het auteursrechten en de rechtsbescherming van databanken en de toepassing daarvan op internet
A • Algemene auteursrechtelijke beginselen
1. Algemeen juridisch kader
2. Het voorwerp dat door het auteursrecht kan worden beschermd
3. Welke rechten heeft een auteur en hoe zijn die rechten afgebakend?
4. Recht hebben op de auteursrechten op een werk
5. Sancties in geval van inbreuken op de auteursrechten
6. Inbreuken op het auteursrecht op Internet en de burgerrechtelijke beteugeling daarvan
B • Bijzondere beginselen voor de bescherming van databanken
1. Toepasselijke wetgeving
2. Auteursrechtelijke bescherming van de vorm, dat wil zeggen de databank als zodanig
3. Bescherming van de inhoud: het recht sui generis

TWEEDE DEEL: Het maken van een weblocatie met een databank met beelden en tekst
A • De inhoud van de weblocatie
1. Eerste stap: inventariseren van beschermde elementen die in de online databank worden opgenomen
2. Tweede stap: vaststellen wie de auteursrechthebbenden zijn van wie toestemming verkregen moet worden en een ontwerp van contract opstellen
3. Derde stap: toestemming krijgen om de werken online te gebruiken
4. Technische bescherming van de op het net gezette werken

B • Het maken van de weblocatie zelf: de weblocatie als auteursrechtelijk beschermd werk en als databank
1. De weblocatie als auteursrechtelijk beschermd werk
2. De weblocatie als databank

C • De weblocatie online brengen
1. Het adres van de weblocatie
2. Hypertext-koppelingen en framing
3. De computerprogramma’s

DERDE DEEL: Bijlagen

Link

Format

Language

Country

Level

Author

Dr. Mireille Buydens

Year

1998

Length

104 pages

Tags

Sponsors and Exhibitors

MediaSite Kaltura AmberScript

Organisers