Create your own educational videos

Are you passionate about creating educational videos? Do you want to learn how to make engaging and effective multimedia for your students? If so, you’ll love this training platform that helps you understand and create educational multimedia. This website is a treasure trove of resources for educators and education lovers who want to produce their own videos. You’ll find screencasts, videos, texts, and templates that cover various topics and skills. No matter your level of experience, you’ll enjoy the easy-to-use interface and the practical demonstrations. We’ll start you off with 3 videos on the different phases in video production: preparation, producing and editing (3 min) but there are many more short clips that explain and demonstrate various concepts of media and AV for education.

The web site can be accessed in Dutch or in English. The English spoken videos are available with subtitling in Georgian and Armenian.

Total duration: 17 min

Language
Learning activity
TypeGuidelines and recommendations
FormatVideo (non-interactive)
Original titleMaak zelf onderwijsvideo's
Original description

Heb je een passie voor het maken van educatieve video’s? Wil je leren hoe je boeiende en effectieve multimedia kunt maken voor je leerlingen? Zo ja, dan zul je dol zijn op dit trainingsplatform dat je helpt educatieve multimedia te begrijpen en te maken. Deze website is een schat aan bronnen voor docenten en onderwijsliefhebbers die hun eigen video’s willen maken. Je vindt er screencasts, video’s, teksten en sjablonen die verschillende onderwerpen en vaardigheden behandelen. Ongeacht je ervaringsniveau zul je genieten van de gebruiksvriendelijke interface en de praktische demonstraties. We beginnen met 3 video’s over de verschillende fasen van videoproductie: voorbereiding, productie en montage (3 min), maar er zijn nog veel meer korte clips die verschillende concepten van media en AV voor het onderwijs uitleggen en demonstreren.

De website is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. De Engels gesproken video’s zijn beschikbaar met ondertiteling in het Georgisch en Armeens.

LicenceAll Rights Reserved
InstitutionKU Leuven
Contact e-mailcoursecreation@kuleuven.be

This resource has been collected as part of the TransACTION! project.